ბიბლიოგრაფია

 

გურამ შარაძის შრომების ბიბლიოგრაფია

1. გ. შარაძე – თეიმურაზ ბაგრატიონი ტ. 1, თბ., 1972

2. გ. შარაძე – თეიმურაზ ბაგრატიონი ტ. 2, თბ., 1973

3. გ. შარაძე – თეიმურაზ ბაგრატიონი ტ. 3, თბ., 1974

4. გ. შარაძე – არქეოგრაფიული ძიებანი, თბ., 1973

5. გ. შარაძე – თეიმურაზ ბაგრატიონი ბიბლიოგრაფი და კოლექციონერი, თბ., “მეცნიერება”, 1974

5. გ. შარაძე – მიხაი ზიჩი და ქართული კულტურა, თბ., 1978

6. გ. შარაძე – “ევგენი ბოლხოვიტინოვი _ პირველი რუსი რუსთველოლოგი”, თბილისი, “მეცნიერება”, 1978

7. გ. შარაძე – თეიმურაზ ბაგრატიონი “წიგნი ლექსიკონი” თბ., “საბჭოთა საქართველო”, 1979

8. გ. შარაძე – პლატონ იოსელიანი – რუსთველოლოგი, თბ., 1980

9. გ. შარაძე – ბელა ვიკარი – “ვეფხისტყაოსანის” უნგრულად მთარგმნელი, თბ., 1981

10. გ. შარაძე – დავით ჩუბინაშვილი – რუსთველოლოგი, თბ., 1982

11. გ. შარაძე – მიკლოშ კიში ტოტფალუში და ქართული სტამბა, თბ., 1982

12. გ. შარაძე – მარი ბროსე და ვეფხისტყაოსანი, თბ., 1983

13. გ. შარაძე – ბედნიერებისა და სათნოების საუნჯე. უორდროპები და საქართველო, თბ., 1984

14. გ. შარაძე – საქართველოს მზე და სიყვარული ალბიონის კუნძულზე, თბ., 1986. (მასალები ინგლისური დღიურიდან)

15. გ. შარაძე – პეტრე დიდიდან ლევ ტოლსტოიმდე, თბ., 1986

16. გ. შარაძე – ი. ჭავჭავაძე. ცხოვრება და მოღვაწეობა. (მონოგრაფია) (ტ.1; ტ.2) შემოქმედება. ფოტომატიანე ორ წიგნად, თბ., “ხელოვნება”, 1987-1990

17. გ. შარაძე – ი. ჭავჭავაძე. ცხოვრება, მოღვაწეობა და შემოქმედება. ფოტომატიანე ორ წიგნად, ტ. 2, თბ., “ხელოვნება”, 1987-1990

19. გ. შარაძე – ფრანგული დღიური, თბ., 1990

20. გ. შარაძე – “ამერიკელი ქართველები”, თბ., “სამშობლო”, 1991

21. გ. შარაძე – უცხოეთის ცის ქვეშ, ტ. 1, თბ., 1991

22. გ. შარაძე – უცხოეთის ცის ქვეშ, ტ. 2, თბ., 1993

23. გ. შარაძე – უცხოეთის ცის ქვეშ, ტ. 3, თბ., 1993

24. გ. შარაძე – მემედ აბაშიძე 1873-1937, თბილისი-ბათუმი, 1995

25. გ. შარაძე – ზვიად გამსახურდიას სიკვდილი და დასაფლავება, თბ., “სახალხო წიგნი”, 1995

26. გ. შარაძე – ეს მეორე საქართველოს დაკარგვა იქნებოდა, თბ., 1998

27. გ. შარაძე – ერის ისტორიული მეხსიერების დაბრუნება… ეროვნული არქივის დოკუმენტური ისტორია და კატალოგები, თბ., 1998

28. შარაძე გურამ, შარაძე გიორგი – ისტორიული რელიკვიების დაბრუნება. 1918 _ 1921, თბ., 2001

29. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. I, თბ., 2001

30. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. II, თბ., 2001

31. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. III, თბ., 2003

32. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. IV, თბ., 2003

33. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. V, თბ., 2004

34. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. VI, თბ., 2005

35. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. VII., თბ., 2005

36. გ. შარაძე – ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ. VIII, თბ., 2005

37. გ. შარაძე – “ასე იწყებოდა წმ. ექვთიმე ღვთისკაცი-თაყაიშვილი”, თბ., 2005

38. გ. შარაძე – აკაკი წერეთელი. ცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედება. ტ. 1, 2006

39. გ. შარაძე – აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში – 1912 წ. თბ., 2006

40. გ. შარაძე – აკაკის იუბილე, თბ., 2006

41. გ. შარაძე – აკაკის სიკვდილი და დასაფლავება, თბ., 2007

 

გ. შარაძე გამომცემელი, შემდგენელი, რედაქტორი

1. ილია ჭავჭავაძე. თხზულებანი – თბ., “განათლება”, 1987 (გ. შარაძის რედაქციით)

2. ჩოლოყაშვილი ქაქუცა. წიგნი შედგენილია გ. შარაძის მიერ მოპოვებული მასალების საფუძველზე. თბ., “მერანი”, 1989

3. ზალდასტანიშვილი სოლომონ – საქართველოს 1924 წლის ამბოხება, თბ., “მერანი”, 1989. (გ. შარაძის ბოლოსიტყვაობით)

4. ჟორდანია ნოე. წიგნი ოჯახში საკითხავი, თბ., “მერანი”, 1989 (წიგნი დასაბეჭდად მოამზადა გ. შარაძემ)

5. პაპავა თამარ, გაბნეული საფლავები (შეადგინა და წინასიტყვაობა დაურთო გ. შარაძემ), თბ., 1990

6. ჟორდანია ნოე – რჩეული ნაწერები. (შეადგინა, წინასიტყვაობა და შენიშვნები დაურთო გ. შარაძემ), თბ., “საქართველო”, 1990

7. პაპავა თამარ – “დიდი სახეები პატარა ჩარჩოებში”, თბ., “მერანი”, 1990 (გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევები დაურთო გ. შარაძემ)

8. ფირცხალავა სამსონ – ისტორიული ლანდები. პარიზი-თბილისი, თბ., “მერანი”, 1990

9. მემედ აბაშიძე (გამოსცა გ. შარაძემ), თბ., 1998

10. ნოზაძე ვიკტორ – თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად (გ. შარაძის საერთო რედაქცით, წინასიტყვაობითა და გამოკვლევით) ტ. I, თბ., 2004; ტ. II, თბ., 2005; ტ. III, თბ., 2006

11. დაბრუნება. მრავალტომეული (გ.შარაძის საერთო რედაქციით) ტ. 1, თბ., 1991; ტ. 2, თბ., 1991; ტ. 3, თბ., 1992; ტ. 4. თბ., 2001

12. ცომაია ალექსანდრე – რჩეული თხზულებანი (გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვაობა და შენიშვნები დაურთო გურამ შარაძემ), თბ., 2000

 

 *** 

1. შარაძე, გურამ

ვეფხისტყაოსნის წერეთლისეული ხელნაწერის დასურათების საკითხისათვის // მაცნე / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება. – , 1971. – N3. – გვ.23-34. – (ენისა და ლიტერატურის სერია)[MFN: 73251]
UDC: 821.353.1.09
Bibliography: შენიშვნებში
Headings of Chronicle: ლიტერატურათმცოდნეობა; მხატვრული ლიტერატურა; ფოლკლორი.

 

2. შარაძე, გურამ

აკაკის “მედეას” წყაროებისათვის : [ლეონიძის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში დაცული აკაკის უბის წიგნაკი] / გურამ შარაძე // ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში. – , 1972. – N2. – გვ.70-71[MFN: 130060]
UDC: 821.353.1.09
Person Name: წერეთელი აკაკი – პოეტი.
Headings of Chronicle: ფილოლოგიური მეცნიერებანი; ლიტერატურათმცოდნეობა; ფოლკლორისტიკა; საქართველო; ქართველი მწერლები XIX-XXI სს.; აკაკი წერეთლის პოემები.

 

3. შარაძე, გურამ

თეიმურაზ ბაგრატიონის მთარგმნელობითი მოღვაწეობიდან / გურამ შარაძე // მაცნე / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. – , 1972. – N2. – გვ.154-158. – (ენისა და ლიტერატურის სერია)[MFN: 139848]
UDC: 821.353.1.09
Bibliography: შენიშვნებში
Person Name: თეიმურაზ I – მეფე-პოეტი (1589-1663).
Headings of Chronicle: ფილოლოგიური მეცნიერებანი; ლიტერატურათმცოდნეობა; ფოლკლორი.

 

4. შარაძე, გურამ

თეიმურაზ ბაგრატიონის ფოლკლორული ჩანაწერები: [“იმერული ზღაპრები”, “გამოცანები”, “შაირები” და სხვა.] / გურამ შარაძე // მაცნე / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. – , 1969. – N5. – გვ.187-204. – (ენისა და ლიტერატურის სერია)[MFN: 171921]
UDC: 821.353.1 + 398(479.22)
Bibliography: შენიშვნებში
Headings of Chronicle: ლიტერატურათმცოდნეობა; მხატვრული ლიტერატურა; ფოლკლორი (ხალხური პოეტური შემოქმედება); ფოლკლორის თეორია და ისტორია; ქართული ფოლკლორი.

5. შარაძე, გურამ

ტაციტუსისა და ციცერონის ძველი ქართული თარგმანები / გურამ შარაძე // მაცნე / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. – , 1973. – N2. – გვ.174-177. – (ენისა და ლიტერატურის სერია)[MFN: 178321]
UDC: 821.131.1.09
Headings of Chronicle: ფილოლოგიური მეცნიერებანი; ლიტერატურათმცოდნეობა; ფოლკლორისტიკა.

 

6. შარაძე, გურამ

არქეოგრაფიული ეტიუდები : [საზოგადო მოღვაწის მიხეილ გედევანიშვილის არქივი დაცული მისი ვაჟის, პროფ. დ. გედევანიშვილის ოჯახში. ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა 1914 წლის მიხ. გედევანიშვილისეული გამოცემის მოკლე ისტორია დაცული გ. ლეონიძის სახ. ლიტერატურულ მუზეუმში] / გურამ შარაძე // საბჭოთა ხელოვნება. – , 1980. – N8. – გვ.66-73. – რეზიუმე რუს. ენაზე[MFN: 214868]
UDC: 930 + 61(479.22)(092) + 821.353.1(092)
Headings of Chronicle: ისტორია; ისტორიული მეცნიერებანი; წყაროთმცოდნეობა; დამხმარე ისტორიული დისციპლინები; საქართველო; სამედიცინო პერსონალი; ქართველი მწერლები XIX-XXI ს.ს.; ილია ჭავჭავაძე.

 

7. შარაძე, გურამ

არქეოგრაფიული ეტიუდები 1. ანასტასია გედევანიშვილის “მოგონება ილიაზედ” : [ცნობილი ქართველი მოღვაწე ქალი. ილია ჭავჭავაძის თანამედროვე] / გურამ შარაძე // ცისკარი. – , 1981. – N7. – გვ.119-129[MFN: 223398]
UDC: 396 + 821.353.1.09
Headings of Chronicle: საქართველო; ქალები (პერსონალია); ქალთა საკითხი; ფილოლოგიური მეცნიერებანი; ქართველი მწერლები XIX-XXI ს.ს.; მოგონებები ილიაზე.

 

8. შარაძე, გურამ

ერთი ფსევდორეცენზიის გამო : [პასუხი საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნეს, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1980 N3-ში მოთავსებულ გ. მიქაძის წერილზე, ერთი მანკიერი წიგნის გამო, დაწერილი გ. შარაძის წიგნზე ევგენი ბოლხოვიტინოვი – პირველი რუსთველოლოგი. თბილისი, “მეცნიერება”, 1978] / გურამ შარაძე // მაცნე / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. – , 1980. – N3. – გვ.163-178. – (ენისა და ლიტერატურის სერია)[MFN: 224160]
UDC: 821.353.1.09
Bibliography: შენიშვნებში
Headings of Chronicle: ფილოლოგიური მეცნიერებანი; ლიტერატურათმცოდნეობა და კრიტიკა.

 

9. შარაძე, გურამ

წერილი რედაქციას : [ისევ ე. წ. რუსთაველის უცნობი პორტრეტის გამო]: [პასუხი “მაცნის” 1977 წ. N1-ში გამოქვეყნებულ წერილზე: 1. ჭრელაშვილი ლ. “შოთა რუსთაველის მეოთხე პორტრეტი”. 2. ლოლაშვილი ივ. “რუსთაველის იკონოგრაფიის ერთი საკითხისათვის”] / გურამ შარაძე // მაცნე / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. – , 1977. – N3. – გვ.128-144. – (ენისა და ლიტერატურის სერია). – რეზიუმე რუს. ენაზე[MFN: 229974]
UDC: 821.353.1.09
Bibliography: შენიშვნებში
Headings of Chronicle: ლიტერატურათმცოდნეობა; საქართველო; შოთა რუსთაველის ა) საფლავის საკითხი, ბ) პორტრეტი ჯვრის მონასტერში, გ) რუსთაველის სხვა პორტრეტები.

 

10. შარაძე, გურამ

დიდი ცხოვრების ნიშანსვეტთან : [ცნობილი ლიტერატორის ალექსანდრე ბარამიძის დაბადების 80 წლისთავის გამო. სამეცნიერო მოღვაწეობა] / გურამ შარაძე // დროშა. – , 1982. – N3. – გვ.13[MFN: 244256]
UDC: 821.353.1(092)
Person Name: ბარამიძე ალექსანდრე – ლიტერატორი.
Headings of Chronicle: საქართველო; ქართველი ფილოლოგები (ლიტერატორები).

 

11. შარაძე, გურამ

ერთი ფურცელი იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი ისტორიისათვის : [მოქანდაკის უცნობი ნამუშევრის შესახებ] / გურამ შარაძე // საბჭოთა ხელოვნება. – , 1981. – N4. – გვ.45-46. – რეზიუმე რუსულ ენ.[MFN: 278047]
UDC: 73(479.22)(092)
Person Name: ნიკოლაძე იაკობ – მოქანდაკე.
Headings of Chronicle: ხელოვნება; ხელოვნებათმცოდნეობა; სახვითი ხელოვნება; საქართველო; მოქანდაკეები; გამოფენები.

 

12. ჩხეიძე, ალექსანდრე

გენერალი ალექსანდრე ჩხეიძე. ჩემი მოგონებების დასასრული: [გენერალ ალ. ჩხეიძის მოგონებები დამოუკიდებელი საქართველოს სამხედრო სკოლის შემადგენლობაზე (სია) და საქართველოს ანექსია 1921 წელს] / ალექსანდრე ჩხეიძე ; პუბლიკაცია მოამზადა გ. შარაძემ // მხედარი. – , 1991. – N1. – გვ.41-56. – N2. – გვ.39-50. – N3. – გვ.66-71[MFN: 287331]
UDC: 355/359(479.22)(092) + 37
შარაძე, გურამ (პუბლიკაციის ავტ.);
Person Name: ჩხეიძე ალექსანდრე – გენერალი.
Headings of Chronicle: სამხედრო მეცნიერება; საქართველოს სამხედრო საქმე; სამხედრო-თეორიული აზრის ისტორია; საქართველო; სამხედრო პირები; სამხედრო განათლება.

 

13. შარაძე, გურამ

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმიდესი ლეონიდეს ეპისტოლე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის, უწმიდესი ტიხონის მიმართ : [1919 წლის 5 აგვისტოს ეპისტოლე, გამოქვეყნებული საქ. ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ჟურნალ “სამშობლოში”, პარიზი, 1932, N11] / გურამ შარაძე // ჯვარი ვაზისა. – 1990. – N3. – გვ.64-76[MFN: 288123]
UDC: 271.22(479.22)
Headings of Chronicle: რელიგია; საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები.

 

14. შარაძე, გურამ

შენიშვნები ილია ჭავჭავაძის მხატვრული პროზის ქრონოლოგიაზე / გურამ შარაძე // მნათობი. – , 1982. – N11. – გვ.152[MFN: 292568]
UDC: 821.353.1.09
Headings of Chronicle: ფლოლოგიური მეცნიერებანი; ლიტერატურათმცოდნეობა და კრიტიკა; საქართველო; ქართველი მწერლები XIX-XXI ს.ს; ილია ჭავჭავაძე; ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება.

 

15. შარაძე, გურამ

გენერალი ალექსანდრე ზაქარიაძე : [ცხოვრება და მოღვაწეობა (1884-1957). დამოუკიდებელი საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი] / გურამ შარაძე // მხედარი. – , 1992. – N2. – გვ.36-41[MFN: 293434]
UDC: 355/359(479.22)(092)
Person Name: ზაქარიაძე ალექსანდრე – გენერალური შტაბის უფროსი.
Headings of Chronicle: სამხედრო მეცნიერება; სამხედრო საქმე; საქართველოს შეიარაღებული ძალები; საქართველო; სამხედრო პირები.

 

16. შარაძე, გურამ

ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა დათარიღებისათვის : [1.”მგზავრის წერილები”. 2. “ნიკოლოზ გოსტაშაბიშვილი”] / გურამ შარაძე // კრიტიკა. – , 1981. – N2. – გვ.113-130[MFN: 293962]
UDC: 821.353.1.09
Headings of Chronicle: ფილოლოგიური მეცნიერებანი; ლიტერატურათმცოდნეობა და კრიტიკა; საქართველო; ქართველი მწერლები XIX-XXI ს.ს; ილია ჭავჭავაძე; ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება.

 

17. შარაძე, გურამ

გრ. ხანძთელის პორტრეტის გამო / გურამ შარაძე // დროშა. – 1971. – N3. – გვ.15[MFN: 332006]
UDC: 821.353.1.09 + 27
Headings of Chronicle: ლიტერატურათმცოდნეობა და კრიტიკა; საქართველო; წმინდანები; მარტიროლოგია.

 

18. შარაძე, გურამ

სრულიად საქართველოს კათალიკოზ-პატრიარქის უწმინდესი ლეონიდეს ეპისტოლე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის, უწმინდესი ტიხონის მიმართ / გურამ შარაძე // ჯვარი ვაზისა. – 1990. – N3. – გვ.64-76[MFN: 333674]
UDC: 271.22(479.22:470)
Headings of Chronicle: საქართველო; რელიგია; სამღვდელოება; საქართველოსა და რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიების ურთიერთობები.

 

19. შარაძე, გურამ

არგონავტების თქმულება და მედეას პრობლემა ძველ ქართულ მწერლობაში / გურამ შარაძე // ცისკარი. – , 1973. – N8. – გვ.141-151[MFN: 354023]
UDC: 821.353.1.09
Headings of Chronicle: ლიტერატურათმცოდნეობა.

 

20. შარაძე, გურამ

აკაკის მახვილი თვალი : [მიმოხილულია პოეტის სახუმარო გამონათქვამები და მახვილგონივრული ნაკვესები] / გურამ შარაძე // ნუგეში. – , 2000. – N2. – გვ.129-130[MFN: 356880]
UDC: 821.353.1.09
Annotation: აკაკი წერეთლის დაბადების 160 წლისთავის გამო
Person Name: წერეთელი აკაკი – პოეტი.
Headings of Chronicle: საქართველო; ქართველი მწერლები XIX-XXIსს.; აკაკი წერეთლის ნაკვესები.

 

http://www.nplg.gov.ge

 

 

Advertisements

3 Responses to ბიბლიოგრაფია

  1. Fleta Petrunger ამბობს:

    Thanks for making this site wonderful, I truly appreciate the hard work that you put into this site.

  2. Mack Rallis ამბობს:

    The informative summary encouraged me very much! Bookmarked your website, extremely interesting categories just about everywhere that I read here! I really appreciate the info, thanks.

  3. Stailer ამბობს:

    Thank you for taking the time to write this!

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s